Standarde de calitate


Echipamentele Individuale de Protecție sunt testate și certificate în baza standardelor în vigoare și au Certificat de Examinare EC de Tip pentru cele din categoria a II-a și a-III-a, emis de către Organismul de certificare „Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Protecția Muncii – Alexandru Darabont” din București; Organism notificat: NB 1805.

ceSR EN ISO 13688:2013
Îmbrăcăminte de protecţie. Cerinţe generale

ignifugSR EN ISO 11612:2015
Îmbrăcăminte de protecţie. Îmbrăcăminte de protecţie împotriva căldurii şi a flăcărilor

ignifugSR EN ISO 14116:2015
Îmbrăcăminte de protecţie. Protecţie împotriva căldurii şi flăcărilor. Materiale, ansambluri de materiale şi îmbrăcăminte cu propagare limitată a flăcării

vesta SR EN ISO 20471:2013 /A1:2017
Îmbrăcăminte de mare vizibilitate. Cerinţe şi metode de încercare

termoiozolantSR EN 342:2004/ AC:2008 
Îmbrăcăminte de protecţie. Ansambluri şi articole de îmbrăcăminte de protecţie împotriva frigului

ignifugSR EN 469:2006/ A1:2007 (clasa 1 si 2)
Îmbrăcăminte de protecţie pentru pompieri. Cerinţe de performanţă pentru îmbrăcămintea de protecţie pentru lupta împotriva incendiilor

antistaticSR EN 1149-5:2008 (EN 1149-5:2008)
Îmbrăcăminte de protecţie. Proprietăţi electrostatice. Partea 5: Cerinţe de performanţă pentru materiale şi cerinţe de proiectare

antichimicSR EN 13034+A1:2010 (EN 13034:2005+A1:2009)
Îmbrăcăminte de protecţie împotriva produselor chimice. Cerinţe de performanţă pentru îmbrăcămintea de protecţie chimică care prezintă o protecţie limitată împotriva produselor chimice lichide (echipamente de tip 6 şi tip PB [6] )

arc-electrticIEC 61482 -2:2007 – arc electric clasa 1 (4kA) si clasa 2 (7kA)
Lucrări sub tensiune. Îmbrăcăminte de protecţie împotriva pericolelor termice la arcuri electrice

suduraSR EN ISO 11611:2015
Îmbrăcăminte de protecţie utilizată la activităţi de sudură şi tehnici conexe

impermeabilSR EN 343+A1:2008/AC:2010
Îmbrăcăminte de protecţie. Protecţie împotriva ploii

pictograme