Procesul tehnologic


În realizarea Echipamentelor Individuale de Protecție, întregul flux tehnologic are o valoare capitală deoarece este format dintr-o serie de momente  definitorii de a căror precizie depinde confortul și siguranța produselor finale. 

Procesul tehnologic cuprinde totalitatea operațiilor necesare transformării materiei prime în semifabricat și produs finit, principalele operații de obținere a Echipamentelor de Protecție fiind: 

cum-se-face

De-a lungul procesului de realizare efectivă a produselor, atingerea standardelor de calitate reprezintă o prioritate pentru noi și tocmai de aceea realizăm în permanență Controlul Tehnic de Calitate, interfazic și final.  

Astfel, dedicarea pentru concepția estetică, proiectarea constructivă și realizarea documentației tehnice, precum și execuția produsului, au ca unic obiectiv depășirea așteptărilor partenerilor noștri în termeni de siguranță și confort.